Logo
Hướng dẫn cài đặt dịch vụ 3G mạng Mobifone cho Android

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ 3G mạng Mobifone cho Android

347 Views

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Bước 1 cài đặt dịch vụ 3G: Từ màn hình chính của máy bấm phím “menu”

Bước 2 cài đặt dịch vụ 3G: Chọn biểu tượng Setting

Bước 3: Chọn mục Wlreless controls

Bước 4 cài đặt dịch vụ 3G: Chọn mục Mobile networks

Bước 5 cài đặt dịch vụ 3G: Bỏ dấu chọn ở mục Use only 2G networks

Gửi bình luận